Dịch vụ vận chuyển

Áp dụng với đơn hàng nguyên công:

- Miễn phí vận chuyển đến kho bãi của các đơn vị đối tác ( Không bao gồm phí bốc dỡ ).

Áp dụng với đơn hàng lẻ:

- Khách hàng chịu phí vận chuyển, bốc dỡ.

Thời gian giao hàng: Theo thời gian ghi trên hợp đồng  ( Áp dụng với tất cả các đơn hàng ).